Flute - Jeremy Lim
Oboe - Jeremy Wong
Clarinet - Ralph Lim, Desmond Chow
Alto Saxophone - Jospeh Chong
Bassoon - Goh Mok Cheong
Trumpet - Yong Lin
Piano - Loh Wah Shan
Harp - Karen Tay
Percussion - Bai Jia Xing